Bel me terug! Bel me terug!

Terms and Conditions app

 

De Boom en het Meer informeert, beweegt en stimuleert organisaties om mobiliteit te verduurzamen. Als uitvoeringsorganisatie leveren we programma’s en producten, gericht op het stimuleren en het gebruik van (e)bikes en e-scooters als alternatieve en aanvullende vorm van vervoer. De Boom en het Meer levert full service mobiliteitspools aan bedrijven en bedrijventerreinen. Samen met partners leveren wij een full service programma, waarmee we werkgevers ontzorgen in de transitie en gedragsverandering.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Je rechten volgens de Nederlandse Wet staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder de AVG-privacy rechten vallen bijvoorbeeld het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van je persoonsgegevens en het recht om ‘vergeten’ te worden. Meer informatie daarover is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het kader van de producten en diensten van De Boom en het Meer, verzamelen, beheren en verwerken wij persoonsgegevens om deze producten en diensten te kunnen aanbieden, om service te kunnen verlenen en om over resultaten te kunnen rapporteren.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je deelneemt aan een van onze projecten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

 

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Als je deelneemt aan een van onze projecten, contact hebt met ons of ons op welke manier dan ook berichten stuurt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens bewaren.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Bij het inschrijven voor het lenen van een e-bike of ander voertuig, vragen wij om persoonsgegevens, die wij nodig hebben om de dienst aan te bieden. Onderdeel van de dienstverlening is een enquête, die wij nodig hebben voor evaluatie en rapportage. Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:

- contactgegevens zoals naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres
- contactgegevens van je werkgever
- gegevens over je huidige reisgedrag

De contactgegevens gebruiken we voor informatie-uitwisseling tijdens de leenperiode. De contactgegevens van je werkgever gebruiken we om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet om deel te kunnen nemen. Ten behoeve van projectevaluaties en effectrapportages kunnen je gegevens geanonimiseerd verwerkt en verstrekt worden aan de opdrachtgever.

 

Cookies

Bij het bezoeken van onze website (www.deboomenhetmeer.nl) kunnen functionele en analytische cookies worden geplaatst op het apparaat waarmee de website bekeken wordt. Dit zijn kleine tekstbestanden, waarmee de website het bezoekgedrag meet (zoals duur en frequentie). In de privacy-instellingen van je browser kun je deze cookies bekijken en desgewenst verwijderen. Onze website plaatst geen cookies van derde partijen.

 

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door mensen die voor De Boom en het Meer werken of in opdracht van De Boom en het Meer betrokken zijn bij de uitvoering van dit project. Je persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij je daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

 

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

De invulformulieren en databases met je persoonsgegevens hebben beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens. De databases en de website worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Persoonsgegevens van deelnemers worden tot maximaal 24 maanden na het opleveren van de projectevaluatie en/of effectrapportage bewaard, behoudens je expliciete toestemming om de persoonsgegevens langer te mogen bewaren. Geanonimiseerde gegevens die worden gebruikt voor de eindrapportage aan de opdrachtgever worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon.

 

Vragen?

Heb je vragen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.